Wpis opublikowany 03.02.2016

Jak ma się sprzedaż mieszkań w Polsce?

Jak ma się sprzedaż mieszkań w Polsce?

Jak każdy rynek, tak i rynek nieruchomości zmienia się, kształtuje, ulega pewnym trendom i obrazuje konkretne tendencje. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości mieszkaniowych? Analizy sytuacji panującej w obszarze sektora nieruchomości mieszkaniowych prowadzą do kilku podstawowych wniosków. A zatem …

Zrównoważenie sektora „mieszkaniówki”

Można przyjąć, że rynek nieruchomości mieszkaniowych w ostatnim czasie pozostaje zrównoważony. Zmiany w obszarze sprzedaży mieszkań wykazują tendencję wzrostową, jednak niewielką. Oznacza to względną równowagę pomiędzy popytem a podażą w tym zakresie.

Optymizm deweloperów

W całym 2015 roku rozpoczęto budowę 86,5 tysiąca lokali mieszkaniowych. Jest to rekordowo wyższy (o jedną czwartą) wynik od rezultatu uzyskanego w roku poprzednim. Wzrost odnotowuje się także w obszarze wydanych zezwoleń na budowę. Tutaj roczny (dotyczący 2015 roku) rezultat jest także wyraźnie wyższy od uzyskanego w roku poprzednim – o ponad 25%.

Dynamika rynku mieszkaniowego

Dane statystyczne wskazują na liczbę 62,5 tysiąca nowych mieszkań oddanych do użytkowania w  2015 roku. Odnotowany wzrost wartości w tym zakresie o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim z pewnością determinuje dynamika rynku mieszkań dopasowująca strukturę wielkości mieszkań na rynku pierwotnym do istniejącego popytu.

Wzrost zapasów mieszkaniowych

Jednak liczba niesprzedanych mieszkań w sześciu największych miastach w Polsce utrzymuje tendencję wzrostową. Oznacza to, że wysoka podaż nowych kontraktów na budowę mieszkań nie zostaje w pełni przejęta przez rynek odbiorców.

Względna stabilizacja cen

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym zachowują względną stabilizację, zmieniając się zaledwie o kilka procent, zarówno na korzyść sprzedających, jak i kupujących. Nowe mieszkanie osiąga najniższe ceny w Szczecinie, używane w Łodzi. Najwyższe stawki nowych mieszkań niezmiennie odnotować można w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Ceny mieszkań na rynku wtórny wykazują wahania rzędu 3%, co należy uznać jako zmiany niewielkie.

Zainteresowanie luksusem

Istotną tendencją na rynku nieruchomości jest z pewnością zainteresowanie klientów szczególnymi, oryginalnymi, często luksusowymi ofertami. W kręgu zainteresowania znalazły się między innymi apartamenty na sprzedaż nad morzem. Zakup tego typu nieruchomości jest niewątpliwie rozpatrywany w kategoriach doskonałej inwestycji.

Co dalej?

Ubiegłoroczna sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych zawdzięcza swoje zaistnienie niskim poziomem krajowych stóp procentowych, wzrostowi zainteresowania rządowym programem subwencji mieszkaniowych, a także wciąż imponującym inwestycjom w obszarze pierwotnego segmentu mieszkaniowego.

Wszystko wskazuje na to, że bieżący rok, jeśli nie rekordowy, z całą pewnością będzie ciekawym okresem dla rodzimej mieszkaniówki.